Η Πειραιώς Agency Solutions αποτελεί, το βασικό πυλώνα ασφαλιστικών υπηρεσιών διαμεσολάβησης του Ομίλου Πειραιώς Financial Holdings Α.Ε. του οποίου είναι 100% θυγατρική. Αξιοποιώντας τις στρατηγικές συνεργασίες της με τις ασφαλιστικές εταιρείες NN HELLAS και ERGO Ασφαλιστική και την τεχνογνωσία των στελεχών της, συμβάλλει στην υποστήριξη των εργασιών του Insurance Business της Πειραιώς Financial Holdings Α.Ε. , που αφορούν στη διαχείριση και στο σχεδιασμό τυποποιημένων προϊόντων Ζωής, Υγείας, Σύνταξης και Retail Γενικών Ασφαλίσεων (αυτοκινήτου, περιουσίας, αστικής ευθύνης, προσωπικού ατυχήματος.


Πειραιώς Agency Solutions Μονοπρόσωπη Α.Ε. (πρώην «A.C.T. B.A.S. A.E.»)

Σχέδιο Σύμβασης Διάσπασης - έντυπο (pdf

Επεξηγηματική Έκθεση ΔΣ - έντυπο (pdf

Έκθεση της RSM - έντυπο (pdf)